Financier

Het project EnEf wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg Vlaanderen-Nederland, een Europees fonds voor regionale ontwikkeling. De overige financiering wordt gedragen door MKB bedrijven en kennisinstellingen.

interreg_vlaanderen-nederland_nl_fund_rgb