Doelstelling

EnEf heeft tot doel om de CO2-uitstoot te reduceren door bestaande producten en processen te verbeteren om een hogere energie-efficiëntie te behalen. Industrieel onderzoek, samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met onderzoekscentra en kennisinstellingen en vroege implementatie van koolstofarme technologieën gaan voor kansrijke innovaties zorgen. EnEf zal zich aan de kenniszijde bezighouden met baanbrekende technologieën die commercieel potentieel hebben. Aan de marktzijde concentreert EnEf zich op activiteiten die spelen in de sectoren High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en Life Sciences.