Resultaten

Binnen de sector High Tech Systemen & Materialen zal nanotechnologie worden gebruikt voor de ontwikkeling van nanomaterialen en multifunctionele coatings op glas die bijdragen aan efficiënt gebruik van zonne-energie in o.a. kassen, woningen en zonnecellen. Het project zal uiteindelijk leiden tot tien nieuwe nanomaterialen, drie nieuwe coatings en drie geteste glas-coatingcombinaties.

Binnen de sector Life Sciences zal het project EnEf zich richten op een energie- en kostenbesparende methode voor de ontwikkeling van farmaceutische peptiden. EnEf zorgt ervoor dat een combinatie van twee energiebesparende strategieën uiteindelijk leidt tot een algemeen geldende energie- en kostenefficiënte methode voor de synthese van korte farmaceutische en diagnostische peptiden. Dit proces zal op pilotschaal getest worden, waarmee ook 5 nieuwe producten worden ontwikkeld.