Onderzoeksactiviteiten

Wie een belangrijke rol wil spelen in technologie en innovatie, heeft niet genoeg aan kennis. Hij of zij moet kennis snel kunnen delen, gebruiken en vertalen naar nieuwe producten en diensten. EnEf streeft ernaar hoogtechnologische kennis en ondernemersvaardigheden te delen met studenten (eventuele toekomstige medewerkers) zodat deze beter uitgerust zijn om in te spelen op een snel veranderende wereld. EnEf gaat de nieuwe inzichten integreren in de onderwijsprogramma’s van Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool. Zowel via het reguliere lesprogramma als in speciale masterclasses worden studenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiëntie.