De groei van de wereldbevolking stelt ons voor extreme uitdagingen. Voor het einde van deze eeuw telt de aarde 10 miljard bewoners. Om ervoor te zorgen dat die mensen over voldoende energie beschikken, zonder dat het klimaat te veel opwarmt, moeten we ingrijpende maatregelen nemen. Op initiatief van NanoHouse houden MKB-bedrijven op Brightlands zich samen met kennisinstellingen uit de Euregio met dit energievraagstuk bezig. In totaal worden 6 nieuwe producten ontwikkeld, waarmee een publiek-private investering gemoeid is van 3,3 miljoen euro. De naam van het project is EnEf, dat staat voor Energie Efficiëntie.

Om temperatuurstijgingen van meer dan twee graden te voorkomen, schatten wetenschappers dat in rijke landen de uitstoot van CO2 tussen 2010 en 2050 met 80-95% gereduceerd moet worden. Uit rapportages van Europa2020 blijkt dat investeringen in koolstofarme technologieën in Zuid-Nederland en Vlaanderen achterblijven bij de doelstellingen.

Slimme gebouwen dankzij nanomaterialen en coatings op glas

Binnen EnEf worden onder andere nanomaterialen en coatings ontwikkeld voor drie producten. Nanodeeltjes in glascoating houden het licht buiten, waardoor het binnen minder warm wordt en de airco (grote energieverbruiker) niet meer aan hoeft. Als tweede wordt de technologie ingezet in de glastuinbouw om planten sneller te laten groeien. In deze sector is veel energiewinst te behalen, want het energieverbruik in de kassen is goed voor 79% van de energie die wordt gebruikt in de agrarische sector en 7% van het totale energieverbruik in Nederland. Als derde gaan de speciale coatings een rol spelen bij zonnecellen. Steeds meer zonnepanelen worden in woestijnen opgesteld. Logisch, want de garantie op zon is er bijna 100%. Probleem is dat in de woestijn de temperatuur zo hoog kan oplopen dat de zonnecellen bezwijken aan oververhitting. Het aanbrengen van de coating op de zonnecellen voorkomt dit. Het industriële onderzoek naar de nanomaterialen, geschikte coatings en het beste glas wordt uitgevoerd door Kriya Materials, Ducatt, TNO, Universiteit Hasselt, Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool.

Energie- en kostenbesparing farmaceutische industrie
EnEf richt zich ook op de farmaceutische industrie. Het doel is dat grondstoffen voor medicijnen dankzij EnEf volgens een geheel nieuw proces ontwikkeld gaan worden. Het huidige proces is duur en kost veel energie. Door het verbeteren van bestaande processen en het inzetten van nieuwe, baanbrekende technologieën, kan een kosten- en energiebesparing van 70% worden bereikt. Twee MKB’s (Enzypep en Syncom) en Universiteit Gent ontwikkelen dit proces, dat zal resulteren in vijf producten. Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool bieden ondersteuning.

Kennisoverdracht
Naast de productontwikkeling richt EnEf zich ook op kennisoverdracht. Nieuwe onderwijsmodules worden ontwikkeld, zodat studenten al in een vroeg stadium kennismaken met nieuwe ontwikkelingen.

EnEf project is geïnitieerd door NanoHouse. Met ondersteuning van LED en diverse andere partijen is een plan van aanpak ontwikkeld dat samen met Interreg Vlaanderen-Nederland tot uitvoering wordt gebracht. Daarnaast wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met Brightlands.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met NanoHouse.