In 2015 investeerde de Nederlandse Rijksoverheid € 181 miljoen in energieonderzoek en demonstratieprojecten. Dat is 18% meer dan in 2014.

Hiermee zijn de publieke investeringen weer terug op het gemiddelde niveau van de periode 2011-2013.

Meer dan de helft (54%) ging naar onderzoek voor de productie van duurzame energie, 25% ging naar onderzoek naar energiebesparing en 9% was voor onderzoek naar de inzet van aardgas als schone fossiele energiebron.

Opvallend is de stijging in fundamenteel onderzoek en demonstratieprojecten. De bijdrage aan industrieel onderzoek bleef met 32% ongeveer gelijk.

Investeringen in experimentele ontwikkeling daalden de laatste jaren.

Jaarlijkse monitor
De cijfers zijn afkomstig van de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’. De monitor geeft jaarlijks inzicht in onderzoeksthema’s, -trends en -innovatie. De cijfers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het energie- en innovatiebeleid van de overheid. Daarnaast gaan de uitkomsten naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt de monitor op in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
Lees de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek of het hele rapport Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2015.

Bron: RVO