Geen categorie

Persbericht Interreg Grensregio stimuleert MKB product ontwikkeling in de Grensregio en op Brightlands

De groei van de wereldbevolking stelt ons voor extreme uitdagingen. Voor het einde van deze eeuw telt de aarde 10 miljard bewoners. Om ervoor te zorgen dat die mensen over voldoende energie beschikken, zonder dat het klimaat te veel opwarmt, moeten we ingrijpende maatregelen nemen. Op initiatief van NanoHouse houden MKB-bedrijven op Brightlands zich samen […]

Akkoord CO2 uitstoot terugdringen door hergebruik

Op de Nationale Klimaattop die in oktober 2016 in Rotterdam werd gehouden, heeft een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen een overeenkomst getekend om gezamenlijk projecten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en […]

Nieuw cement moet leiden tot enorme CO2-reductie

Door met een restproduct van de staalproductie cement te maken, wil een hoogleraar van de TU Eindhoven een hoop CO2-uitstoot besparen. Als het hem lukt, kan hij jaarlijks meer CO2-emissies besparen dan al het verkeer in Nederland uitstoot: potentieel tientallen miljoenen tonnen.

Dat schrijft de universiteit op zijn website. Bij de omzetting van ruwijzer naar staal, […]

Nederland investeerde meer in energieonderzoek

In 2015 investeerde de Nederlandse Rijksoverheid € 181 miljoen in energieonderzoek en demonstratieprojecten. Dat is 18% meer dan in 2014.

Hiermee zijn de publieke investeringen weer terug op het gemiddelde niveau van de periode 2011-2013.

Meer dan de helft (54%) ging naar onderzoek voor de productie van duurzame energie, 25% ging naar onderzoek naar energiebesparing en 9% […]

Brief met bevindingen Energiedialoog

Minister Kamp van Economische heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn bevindingen naar aanleiding van de Energiedialoog die in 2016 heeft plaatsgevonden.

Minister Kamp kondigde de komst van de bevindingenbrief over de Energiedialoog begin oktober al aan. De energiedialoog is georganiseerd vanuit een interdepartementaal projectteam van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu […]

Project EnEf voor productontwikkeling van start

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGBEU_Vlag

 

 

 

 

Op 1 september 2016 is het Interreg-project EnEf gestart. ‘EnEf’ zet in op het aanpakken van energiereductie en het inperken van CO2 uitstoot, een doel dat zich ontplooit in twee facetten.

De eerste focus ligt op het reduceren van energiegebruik […]

Peptide ontwikkeling in het lab

Peptide ontwikkeling in het lab

mathijs-achter-peptide-synthesizer-3

Mathijs aan het werk achter de peptide synthesizer.

Lab werkzaamheden

michiel-achter-peptide-synthesizer-2

Michel bij de prep LEC.

Announcement of lecture

At the University of Gent, on the 24th of November dr. Marcel Schmidt (Enzypep) will give a lecture on enzymatic ligation.

Enzymatic Ligation as a Tool for Assembling Peptides & Conjugates

Abstract:

Peptiligases are protein engineered variants of subtilisin that catalyse the coupling of peptides to peptides and proteins in an irreversible manner enabling high conversion (>90%) to […]